Privacy verklaring

Chiro blauwput hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Indien u contact opneemt met chiro blauwput dan kan u in bepaalde gevallen  persoonlijke informatie worden gevraagd. De contactgegevens en vraag worden in dat geval geregistreerd. De leiding en steunactie kunnen deze gegevens consulteren. Deze gegevens worden enkel verder meegedeeld aan de bevoegde personen indien dit noodzakelijk is voor de verdere behandeling van de gestelde vraag. Stelt u een vraag via e-mail, dan kan uw mailadres ook gebruikt worden om u nadien te contacteren.

De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met de functionaris van de gegevensbescherming chiro nationaal via de pagina https://chiro.be/privacyverklaring-chirojeugd-vlaanderen