Attesten

De fiscale attesten en de ziekteverzekerings attesten worden enkel nog op de zondagen ingevuld. Hiervoor kan je terecht bij de hoofdleiding. Dit zijn dit jaar Toon Vanbrabant en Robbe Goffin. Je vindt ze elke zondag terug op het chiroterrein. Van eind mei tot en met het einde van juni zitten deze kerels in de examenperiode, gelieve de fiscale attesten hiervoor af te geven. Zo vermindert u hun stapel werk tijdens deze periode.

Heb je een ongeval gehad op de Chiro?

Hier vind je een ongevalverklaring.

Fiscale attesten 'inzake uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 12/14 jaar of kinderen met een zware handicap van minder dan 21 jaar' (Stad Leuven)

2020

2021 

2022

2023

Ziekteverzekeringsattesten voor een gedeeltelijke terugbetaling van het chirojaar, chirokamp of chiroweekend vind je terug op de site van je eigen ziekenfonds.