Attesten

Vanaf dit jaar worden de fiscale attesten en de ziekteverzekerings attesten enkel nog op de zondagen ingevuld. Hiervoor kan je terecht bij de hoofdleiding. Dit zijn dit jaar Thomas Boonen en Jan-Maarten Descamps. je vindt ze elke zondag terug op het chiroterrein.

Heb je een ongeval gehad op de Chiro? Hier vind je een ongevalverklaring: https://chiro.be/sites/default/files/attachments/2017-10/2016_geneeskund...

Fiscale attesten 'inzake uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar' (Stad Leuven)

Ziekteverzekeringsattesten voor een gedeeltelijke terugbetaling van het chirojaar, chirokamp of chiroweekend vind je terug op de site van je eigen ziekenfonds.