Medische steekkaart 2018

LET OP!
 
Geef altijd de volgende zaken mee op bivak/weekend:
 
- Twee kleefbriefjes van het ziekenfonds 
 
Die heb je nodig bij de apotheker of een ziekenhuisonderzoek.
identiteitsgegevens van het kind
indien ouders niet bereikbaar zijn
Medische gegevens
Specifieer welke allergie uw kind heeft. specifieer ook welke voedingsmiddelen/stoffen of geneesmiddelen indien van toepassing.
Wat moet de leiding zeker weten over de bovenstaande aandoeningen? Wat moet er gebeuren in noodsituaties?
EHBO
Leiding mag - behalve EHBO - niet op eigen initiatief medische handelingen uitvoeren. Zonder toestemming van de ouders mogen ze zelfs geen lichte pijnstillende of koortswerende medicatie toedienen, zoals Perdolan, Dafalgan of aspirines. Hieronder kunt u hen die toestemming geven, zodat ze voor dergelijke zorgen niet naar een arts moeten.
* Gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in de kinderopvang
Andere inlichtingen